MATUSIKOVÁ, Lucja. Management Tomáše Bati na příkladu sociální politiky jeho firmy. Ostrava, 2002. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO