GERYKOVÁ, Marika. Možnosti využití statické penetrace pro stanovení smykové pevnosti zemin. Ostrava, 2005. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO