KOCUROVÁ, Šárka. Mzdový systém v NH a.s. Ostrava, 1996. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO