VU, Dalibor. Návrh a realizace přepravy nebezpečného zboží dle podmínek ADR. 2005. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO