BAĎUROVÁ, Veronika. Návrh informačních tabulí pro naučnou stezku v Údolí ztracených štol - histirické technologie úpravy zlatých rud. Ostrava, 2005. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO