KARP, Ladislav. Návrh nástroje pro dokončovací operace k obrábění rotačních součástí. Ostrava, 1996. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO