KABÁT, Dušan. Návrh rekonstrukce dílen pro odborný výcvik. Ostrava, 1994. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO