SALAJKA, Ivo. Ocenění hodnoty ložiska ropy (příp. zemního plynu) v etapě vyhledávacího průzkumu. Ostrava, 2001. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO