GABRYŠOVÁ, Věra. Odporové svařování vrtných tyčí. Ostrava, 2000. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO