VNUK, Vladimír. Optimalizace převodů jako způsob využití vlastností převodových závislostí. Ostrava, 1992. Doktorská disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO