PECHALOVÁ, Kateřina. Po stopách dobývání zlata ve Zlatých Horách - návrh informačních materiálů. Ostrava, 2002. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO