POSPÍŠIL, David. Policejní stanice. Ostrava, 1998. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO