CHALUPNÍK, Petr. Práce pod vodní hladinou u HZS ČR. Ostrava, 2001. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO