MUROŇ, Petr. Program pro načtení a zpracování dat. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO