PLAČEK, Vladimír. Příprava a studium vybraných vlastností geopolymerních kompozitů. Ostrava, 2004. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO