KRCHNÍK, Miroslav. Příprava RTD Quality Services, s.r.o. na recertifikaci dle ISO 9001:2000. Ostrava, 2001. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO