HRUBEŠOVÁ, Eva. Příspěvek k problematice inverzní analýzy v geotechnice. Ostrava, 1999. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO