WEST, Jan. Racionalizace informačního systému fotoateliéru "Vilášek a syn". Ostrava, 2001. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO