CHRZIBEK, Pavel. Racionalizace obrábění na NC strojích s využitím systému automatického programování. Ostrava, 1998. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO