KOSTKA, Michal. Řízení lidských zdrojů. Ostrava, 2005. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO