TOMICOVÁ, Vladislava. Stanovení rizika pracovních postupů metodou konečných kroků. Ostrava, 2003. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO