NIESLANIK, Jan. Stanovení ukazatelů spolehlivosti na základě provozních dat. Ostrava, 1999. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO