MICHEL, Jiří. Systém operačního řízení jednotek PO v podmínkách hl.m. Prahy. Ostrava, 1998. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO