ŠÍBLOVÁ, Magda. Šíření požáru střešním pláštěm. Ostrava, 2004. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO