VACHALOVÁ, Michaela. Tahotlaké poměry komínu 165 m Nové Hutě, a.s., Ostrava. Ostrava, 2003. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO