ČAMEK, Libor. Uplatnění progresivních metalurgických a ekonomických prvků při řízení kyslíkové ocelárny. Ostrava, 2005. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO