SRDÝNKO, Pavel. Urbanistická studie dostavby rodinné zástavby v Moravičanech. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO