MORAVCOVÁ, Martina. Urbanistická studie lokality "Bedřiška" v Ostravě. Ostrava, 2004. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO