BURKOVIČ, Kamil. Vytvoření výpočetní pomůcky pro navrhování a posuzování ocelových prvků. Ostrava, 1998. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO