KAJFOSZ, Daniel. Zastavovací a objemová studie mateřské školky pro 90 dětí. Ostrava, 1997. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO