KOLÁŘ, Jan. Zavádění a aplikace statistických metod řízení jakosti válcovaného materiálu. Ostrava, 1996. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO