SKÁCELOVÁ, Martina. Zhodnocení sledování nákladů na ochranu životního prostředí v a.s. Vítkovice. Ostrava, 1995. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO