STROUHAL, Tomáš. Žárobetony pro vysokoteplotní aplikace a možnosti modifikace jejich vlastností. Ostrava, 1999. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO