FRIES, Jiří. Extraction of seam thickness up to 6m in the Czech Republic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní [online]. 2005, 51(1), 93-98 [cit. 2019-01-24]. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/55991
Uložit do Citace PRO