ŠTENCEL, Michal. Dlouhodobé ověření protikorozních vlastností ochranných systémů firmy ITC v náročném prostředí. Ostrava, 1997. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO