KUBALOVÁ, Markéta. Analýza ekonomické přidané hodnoty v návaznosti na výkonnost podniku. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO