SVOBODOVÁ, Marcela; HRADECKÁ, Lenka; SKUPIEN, Petr a ŠVÁBENICKÁ, Lilian. Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Stramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Geologica Carpathica. 2004, roč. 55, č. 5, s. 371-388. ISSN 1336-8052.
Uložit do Citace PRO