ZMEŠKAL, Zdeněk. Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií [online]. 2004 [cit. 2019-05-21]. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/57169
Uložit do Citace PRO