ZMEŠKAL, Zdeněk. Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií. 2004. ISSN 0015-1920.
Uložit do Citace PRO