PETLÁK, Daniel. Rozbor vad odlitků automobilových kol ze slitin hliníku. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO