KUCHAŘ, Lumír a Jaromír DRÁPALA. Rozdělovací koeficienty příměsí v hořčíku. Kovové materiály = Metallic materials. 2004, 42(2), 132-142.
Uložit do Citace PRO