KUCHAŘ, Lumír a Jaromír DRÁPALA. Rozdělovací koeficienty příměsí v hořčíku. Kovové materiály - Metallic Materials. 2004, 42(2), 132-142.
Uložit do Citace PRO