ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Jana SEIDLEROVÁ a Pavlína DVORSKÁ. Stabilizace standardních roztoků pro stanovení rtuti metodou AAS. Chemické listy. 2002, 96(2), 117-119. ISSN 1213-7103.
Uložit do Citace PRO