ŽAMBOCHOVÁ, Renáta. ČR a vybrané země EU - porovnání vývoje makroekonomických agregátů. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO