MATULA, Martin, Ludmila HYSPECKÁ, Milan SVOBODA, Vlastimil VODÁREK, Catherine DAGBERT, Jacques GALLAND, Zuzana STONAWSKÁ a Luděk TŮMA. Intergranular corrosion of AISI 316L steel. 2001. DOI: 10.1016/S1044-5803(01)00125-5. ISSN 1044-5803.
Uložit do Citace PRO