MOKOŠ, Ladislav, Ervín KOZUBEK, Petr JELÍNEK a Jiří PAVLOVSKÝ. Si-29 NMR strukturální analýza vzorků vodních skel. Chemické listy. 2001, 95(11), 716-718. ISSN 1213-7103.
Uložit do Citace PRO