STOŠEK, Radomír. Činnost Integrovaného záchranného systému při povodních. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO