TKÁČ, Miroslav. Dispečerské řízení městské hromadné dopravy. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO