OTÁHALOVÁ, Petra. Analýza finanční pozice společnosti UNITRADE s.r.o. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO