OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, Jana BALABÁNOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ, Zdeněk BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co–Mn–Al mixed oxide catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. 2007. DOI: 10.1016/j.cattod.2006.08.027. ISSN 0920-5861.
Uložit do Citace PRO