JONÁŠ, Miroslav. Činnost stavebního úřadu na úseku požární ochrany. Ostrava, 2006. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO