ŠIRŮČEK, Michal. Autentizace při přihlášení klientů v sítích VoIP. Ostrava, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO